Consult
25 juni 2018
4 aandachtspunten bij het inroepen van economische werkloosheid
4 aandachtspunten bij het inroepen van economische werkloosheid

4 aandachtspunten bij het inroepen van economische werkloosheid

Economische werkloosheid is een oplossing die toelaat om - voornamelijk - arbeiders in dienst te houden als er tijdelijk minder werk is. In ons land bereikte die economische werkloosheid in het eerste kwartaal van 2018 een historische dieptepunt.

Arbeiders werden nog slechts 0,83% van de werkbare uren tijdelijk werkloos geplaatst wegens economische redenen. Gemiddeld zit een arbeider dus 1,6 dagen per jaar thuis door economische werkloosheid terwijl dat in 2017 nog 2,4 dagen was. Toch zijn er bepaalde sectoren die niet gezakt zijn onder het nationale gemiddelde van 0,83%.  Zo is er in de bouwsector, metaalsector en transportsector wel een daling, maar is de economische werkloosheid er nog steeds hoger dan gemiddeld.               

Staat u ondanks de heropleving van de economie toch voor de beslissing economische werkloosheid in te roepen, dan geeft Marijke Beelen, juriste bij Acerta, u 4 belangrijke aandachtspunten mee.

Verwittig 7 dagen vooraf, de dag van aanplakking niet inbegrepen

Wanneer tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen in de onderneming mogelijk is, dan moet u de werknemers en de RVA verwittigen. Deze verwittiging moet 7 dagen vooraf gebeuren,  de dag van aanplakking niet inbegrepen. De zinsnede ‘dag van aanplakking niet inbegrepen’ wordt nogal gemakkelijk vergeten. Op donderdag verwittigen om de donderdag van de week daarna tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen te laten ingaan, is dus te laat. Het vervelende is dat u dan de eerste 7 dagen van de effectieve schorsing wegens economische redenen zelf het normale loon moet betalen. Dit geldt natuurlijk niet voor de sectoren die hier een andere termijn voor hebben vastgesteld.

Let op voor extra bijdragen

Tijdelijke werkloosheid inroepen kan de financiële last van uw onderneming verlichten. Maar opgelet, als u in 4 kwartalen meer dan 110 dagen economische werkloosheid organiseert, dan moet u voor elke dag een extra werkgeversbijdrage betalen.  Die bijdrage stijgt bovendien naarmate het aantal dagen economische werkloosheid groter is. Bijvoorbeeld tussen 110 en 130 dagen economische werkloosheid, genereert een bijdrage per arbeider (en per dag) van 20 euro, tussen 130 dagen en 150 dagen 40 euro enz. Deze regeling geldt voor alle sectoren, behalve voor de bouw. Deze laatste heeft een eigen regeling.

Wees alert voor vertrekkende werknemers

Heeft u uw medewerkers tijdelijk geschorst omwille van economische redenen? Dan mogen zij in principe de arbeidsovereenkomst zonder formaliteit beëindigen. Zij moeten zelfs geen rekening houden met een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding. Werknemers kunnen in een periode van economische werkloosheid gewoon vertrekken en daar kan u zich als werkgever niet tegen verzetten.

Roep uw werknemers terug wanneer u maar wil

Wilt u als werkgever tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen, dan bent u verplicht tot het volgen van een procedure. Eén stap uit die procedure is zowel de werknemers als de RVA op de hoogte brengen van het gegeven dat er tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zal zijn, hoe lang dat dat duurt, wie in dat systeem terechtkomt en wanneer de dagen tijdelijke werkloosheid voor die werknemers zullen plaatsvinden.

Duidde u te veel dagen aan dan nodig? Dat is geen enkel probleem. U kan op elk moment en op alle mogelijke manieren werknemers terug oproepen om te werken.  Duidde u te weinig dagen aan dan nodig? Dan moet de hele bekendmakingsprocedure  en –termijn opnieuw gevolgd worden. U kan dus eigenlijk maar beter te veel dagen aanduiden dan te weinig.

 

Economische werkloosheid is een zeer gekende oplossing voor arbeiders. Maar wist u dat u ook economische werkloosheid kunt inroepen bij bedienden? Dirk Vanderhoydonck, Director Acerta Consult, licht toe.

 

Wilt u graag economische werkloosheid inroepen? Aarzel dan niet om ons te contacteren met al uw vragen.

Meer weten?

Contacteer ons.