Consult
22 oktober 2018
Invoering ‘Inhouding Franse bedrijfsvoorheffing aan de bron’
Invoering ‘Inhouding Franse bedrijfsvoorheffing aan de bron’

Invoering ‘Inhouding Franse bedrijfsvoorheffing aan de bron’

Heeft u werknemers in dienst waarvoor u een Franse loonadministratie heeft opgezet? Dan bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2019 rekening moet houden met een nieuwe verplichting in de loonadministratie: Prélèvement à la source, oftewel de inhouding van bedrijfsvoorheffing aan de bron. Deze maatregel vloeit voort uit de Franse fiscale hervorming en beïnvloedt onder meer de loonverwerking. Jeroen Janssen, Legal Consultant bij ACERTA, zet alle praktische informatie omtrent deze nieuwe verplichting op een rijtje voor u.

Prélèvement à la source?

Tot op heden wordt er in de loonadministratie voor Franse Rijksinwoners in Frankrijk geen maandelijkse inhouding gedaan van de Franse belastingen/voorheffing. Deze werknemers betalen in Frankrijk hun belastingen via de eindbelasting.

Op 1 januari 2019 komt hier verandering in. Vanaf volgend jaar wordt de inkomstenbelasting voor Franse Rijksinwoners geïnd door de werkgever via de Franse loonadministratie, op het loon dat aan de werknemers wordt uitbetaald. De werkgevers zullen de eerste bronbelastingen inhouden op het loon betaald in de loop van de maand januari 2019. Deze inhouding zal eveneens terug te vinden zijn op de Franse loonfiche.

Wat er wijzigt vanaf 1 januari 2019

Volgende zaken zijn van belang:

  • De Franse fiscus bepaalt het tarief van de inhouding op basis van de persoonlijke situatie van de werknemer;
  • Het percentage van de inhouding moet u toepassen op het belastbaar loon van de werknemer, zoals u dit reeds doet voor de sociale bijdragen op het brutoloon. Doet u beroep op een Frans payrollkantoor? In principe passen zij dit automatisch toe;
  • U dient de belasting (Franse bedrijfsvoorheffing) door te storten aan de Franse fiscus.

Verschillende tarieven mogelijk

Voor iedere werknemer zal de Franse fiscus autonoom het tarief (taux réel) van de inhouding bepalen en meedelen. Dit is het tarief berekend op het volledige inkomen van het vorige jaar van de werknemer. Wenst de werknemer een ander tarief? Dan kan hij/zij dit zelf voorleggen aan de fiscus.

Er zijn 2 alternatieve tarieven mogelijk:

  • Gepersonaliseerd tarief (taux personnalisé): Specifiek voor gehuwde of geregistreerde samenwonende belastingplichtigen met een gemeenschappelijke belastingaanslag, en met een verschil tussen de inkomsten van beide partner. Er kan geopteerd worden voor een verdeling van de belasting tussen echtgenoten volgens hun inkomsten.
  • Neutraal tarief (taux neutre):Dit is het tarief berekend volgens het netto belastbare salaris van de werknemer als fiscaal alleenstaande zonder personen ten laste (ongeacht de werkelijke situatie).

Verwijs uw medewerker door naar zijn/haar belastingdienst bij vragen omtrent het toegepaste tarief.

Opgelet: Niet op iedere werknemer van toepassing

Voor Franse niet-inwoners (bv. Belgische inwoners die in Frankrijk werken) die genieten van het reeds bestaande systeem van de trimestriële aangiftes Rétenue à la Source (RAS) verandert er niets.

Ook voor Franse grensarbeiders die in België door een Belgische werkgever worden tewerkgesteld onder het speciale grensarbeidregime moet er geen Prélèvement à la source worden toegepast. De grensarbeiders storten zelf maandelijks een bedrag door aan de Franse fiscus. Dit bedrag stemt overeen met het bedrag dat de werkgever zou inhouden aan Prélèvement in geval de werkgever in Frankrijk zou zijn gevestigd.

 

Graag advies op maat van uw onderneming? Contacteer ACERTA Tax & International voor meer informatie.

 

Meer weten?

Contacteer ons.