Consult
4 mei 2018
RSZ verminderingen uit het verleden recupereren? Het is nog niet te laat!
RSZ verminderingen uit het verleden recupereren? Het is nog niet te laat!

RSZ verminderingen uit het verleden recupereren? Het is nog niet te laat!

Wist u dat bijna 4% van de werknemers recht heeft op een RSZ vermindering die niet wordt toegepast? En dat het gemiddeld gerecupereerd bedrag rond de 2.200€ ligt? Stefaan Vos, Process Manager Acerta Business Process Outsourcing,  legt uit hoe u als werkgever kan genieten van een hele reeks subsidiemaatregelen voor uw werknemers.

Waarom uw personeel screenen?

Als werkgever kan u beroep doen op een hele reeks subsidiemaatregelen voor uw werknemers. De regelgeving hierrond is echter zeer complex en veel verminderingen worden al automatisch toegepast. Maar voor een reeks doelgroepverminderingen bent u afhankelijk van een signaal van buitenaf. Die informatie kan u terugvinden op de site van de Sociale Zekerheid.
De meest voorkomende doelgroepverminderingen zijn die voor laag- of middengeschoolde jongeren onder de 25 jaar, voor oudere werknemers (55+), werknemers die ontslagen werden als gevolg van een herstructurering van een onderneming, startbaanovereenkomsten of voor langdurig werkzoekenden. De bovenstaande opsomming is ter illustratie en is dus zeker niet limitatief. De voorwaarden en regels hierrond verschillen per soort doelgroepvermindering. Sinds de regionalisering in juli 2016 verschillen de voorwaarden zelfs per gewest.

Hoe pakt u dit stap voor stap aan?

  1. Verzamel een lijst van al uw medewerkers die de voorbije drie jaar in dienst waren. Drie jaar is immers de verjaringstermijn voor de Sociale Zekerheid.
  2. Ga naar het onderdeel “ECARO” op de site van de Sociale Zekerheid om na te kijken of uw medewerkers eventueel recht hebben op een doelgroepvermindering waarvan u niet op de hoogte was.
  3. Deze RSZ-kortingen kan u dan met terugwerkende kracht terugvorderen. Deze terugvordering zal gebeuren door een herberekening uit te voeren op de kwartalen in het verleden (maximum 12 kwartalen).

Wat is het resultaat?

Voor de aanvaarde terugvorderingen ontvangt u een creditnota van de RSZ. Een aardig bedrag dat al snel kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor nieuwe werknemers zoekt u dit best vanaf hun start op, zodat het nodige door uw dossierbeheerder kan gebeuren.

Bent u niet zeker op welke subsidiemaatregelen u recht heeft of voor welke doelgroepverminderingen uw werknemers in aanmerking komen? Dan kunt u beroep doen op de expertise van uw contactpersoon bij Acerta BPO. Zo kan u er zeker van zijn dat alle RSZ-verminderingen tijdig en correct worden toegepast en kan u zich focussen op uw core taken.

Meer weten?

Contacteer ons.