Consult
11 oktober 2018
Wat als je medewerker educatief verlof aanvraagt?
Wat als je medewerker educatief verlof aanvraagt?

Wat als je medewerker educatief verlof aanvraagt?

September is weer achter de rug. Scholieren haalden de boekentas van onder het stof en studenten feestten het nieuwe academiejaar in. Misschien is het daardoor bij uw medewerkers ook beginnen kriebelen om weer te gaan studeren. Kiezen zij voor een opleiding erkend in het kader van betaald educatief verlof? Dan mogen uw medewerkers afwezig zijn om zich bij te scholen met behoud van (begrensd) loon. Hoeveel verlofuren zij krijgen hangt af van de aard van de opleiding, de overlap met de arbeidstijd en het aantal effectief gevolgde lessen. Werknemers die hun skills en kennis blijven ontwikkelen, kan u als werkgever alleen maar aanmoedigen. Om alles vlot te laten verlopen werden er enkele regels in een wettelijk kader gegoten. Wij zetten alles op een rijtje.

Educatief verlof aanvragen

Volgt de opleiding hetzelfde stramien als een typisch schooljaar? Dan moet uw medewerker uiterlijk op 31 oktober zijn educatief verlof aanvragen. Het verlof wordt dan ingepland en opgenomen tussen de start en het einde van de opleiding. Uw leergierige medewerker kan niet enkel verlof inplannen om cursussen en lessen bij te wonen maar ook om zijn examens voor te bereiden en af te leggen. Struikelt hij net voor de eindmeet en slaagt uw medewerker niet voor zijn examens? Dan mag hij eventueel een saldo aan educatief verlof opnemen tijdens de tweede zittijd op voorwaarde dat hij u hiervan een getuigschrift overhandigt.

Educatief verlof plannen

Komt de aanvraag tot educatief verlof ongelegen voor u als werkgever? Dan hebben we helaas slechts nieuws voor u, gezien u de aanvraag niet kan weigeren. De planning van het verlof daarentegen moet wél in onderling overleg tussen u en uw medewerker gebeuren.     Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de goede werking van de onderneming ondermijnd wordt.              
Telt uw onderneming minder dan 20 werknemers? Dan kan u zich verzetten tegen een gelijktijdige afwezigheid van meer dan 10% van uw medewerkers. In ondernemingen met 20 tot 50 medewerkers kan dat bij gelijktijdige afwezigheid van meer dan 10% medewerkers die dezelfde functie uitoefenen. Hetzelfde geldt als uw onderneming meer dan 50 medewerkers telt, al moet in dat geval de ondernemingsraad vooraf vaststellen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan. In alle gevallen moet u echter minstens één medewerker de toestemming geven om afwezig te zijn.

Educatief verlof vervalt

Misschien was uw medewerker wat overmoedig of is de opleiding niet wat hij gehoopt had en geeft hij er de brui aan. In dat geval vervalt natuurlijk zijn recht op educatief verlof. Uw medewerker moet u binnen de 5 dagen op de hoogte stellen van zijn stopzetting of onderbreking. Ook wanneer uw medewerker een fervent brosser blijkt te zijn en meer dan 10% ongewettigd afwezig is tijdens de lessen verliest hij zijn recht op betaald educatief voor een periode van 6 maanden die start op het einde van het schooltrimester.

Heeft u vragen over educatief verlof? Contacteer ons.

Meer weten?

Contacteer ons.